آپلود سنتر|آپلود|آپلود رایگان|آپلود عکس|آپلود فیلم|آپلود فایل|آپلود تک | uploadtak.ir

iets فروش محصولات و خدمات آموزشی مهندسی و مدیریت

iets فروش محصولات و دوره های آموزشی مجازی و غیر مجازی،سی دی های آموزشی درسی و دانشگاهی،جزوه و مقالات آموزشی در زمینه آموزش رشته های علوم مهندسی و مدیریت

ردیفگروهنام محصولقیمت
1دهکده مجازی ره آموز طوسایجاد رایگان فروشگاه‎150,000
2دهکده مجازی ره آموز طوسفروشگاه ساز دانلودی150,000
3دهکده مجازی ره آموز طوسآپلود عکس دائمی15,000
4دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های استانداردآشنایی با ISO 9000:2005 و ISO 9001:20081
5دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های استانداردآشنايي با اصول و استانداردهاي مدیریت كيفيت(ISO)1
6دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های استاندارد آشنایی با استاندارد ISO 140001
7دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های استانداردتدوین نظامنامه کیفیت1
8دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های استانداردقوانین حقوقی اجرای استاندارد1
9دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های بیمهبازاریابی و فروشندگی بیمه1
10دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیکارآفرینی گام به گام1
11دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیگزارش نویسی و مکاتبات اداری1
12دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیمهندسی ارزش1
13دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیتجارت الکترونیک1
14دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیسیستم مکان یابی جهانی مقدماتی(GPS)1
15دهکده مجازی ره آموز طوس --> دورهای عمومیاقتصاد مهندسی1
16دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی وب با زبان PHP - سطح 11
17دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی وب با زبان PHP -سطح 21
18دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانآشنایی تفصیلی با مدل تعالی سازمان(EFQM) ویرایش 20101
19دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانمدیریت پروژه(اصول و مفاهیم)1
20دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانبرنامه ریزی و مدیریت پروژه به کمک نرم افزار Microsoft Project1
21دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانمدیریت بازاریابی1
22دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانمدیریت روابط با مشتری(CRM)1
23دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانمدیریت پروژه(مباحث پیشرفته)1
24دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیراناصول و روش های طلایی کار تیمی1
25دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانمدیریت جلسات1
26دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیراناقتصاد مدیریت1
27دهکده مجازی ره آموز طوس --> دوره های ویژه مهندسان و مدیرانرفتار سازمانی1


فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک